Kompetente foreldre

Et program for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser.

​Situasjonen til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser er meningsfull og lærerik, men den kan også være tøff og ensom. Det er vanskelig å ta vare på seg selv. Dette vet vi fordi vi har møtt og snakket med mange foreldre i denne situasjonen.

På bakgrunn av et gruppebasert program som ble gjennomført ved Akershus universitetssykehus, har vi utviklet dette selvstudieprogrammet som et tilbud til enda flere foreldre. Vi håper du får like mye ut av det som tidligere deltakere. En liten innsats for å ta vare på deg selv kan gjøre en stor forskjell, både for deg og for familien din.

Programmet er delt opp i syv moduler, og hver modul består av både korte filmer, oppgaver og øvelser.

Vi anbefaler at du setter av cirka 45 min til hver av modulene 2-6, og at du har litt opphold mellom modulene.

Lykke til!

 


Programmet er utviklet ved Akershus universitetssykehus. Det bygger på mange års erfaring og forskning i samarbeid med Handikappede barns foreldreforening (HBF), og andre fagpersoner.
 

Forandringer til et bedre liv

Forandringer er krevende, men samtidig en naturlig konsekvens når du oppdager noe nytt. Når du oppdager mer av hva som er viktig for deg og hva som gir deg energi kan du bli bedre kjent med deg selv og dine ressurser. Her er vi forskjellige, og det er du som kan finne ut hvordan du vil leve livet ditt. Det som er flott er at vi mennesker kan tåle store utfordringer og samtidig leve verdige og rike liv.

Takk til

  • Foreldrene som deltar i filmene.
  • Alle foreldrene som har gjennomgått gruppeprogrammet og dermed gitt verdifulle bidrag til videre utvikling og forskning.
  • Extrastiftelsen som har gitt midler til prosjektene.

Har du spørsmål om kurset?
 
 

Har du spørsmål om kurset?
 
Sist oppdatert 17.04.2024