HELSENORGE

Nyfødt intensiv

Vi ivaretar syke nyfødte og for tidlig nyfødte barn (premature barn). Syke nyfødte barn blir overflyttet til vår avdeling fra føde- og barselavdelingen, samt fra andre sykehus.
Fant du det du lette etter?