Fag og forskning

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

  • Onsdag 30.09.
    Hvordan skape seksualvennlige miljø?

    Voksenhabilitering arrangerer kurs for bevisstgjøring på hvordan et seksualvennlig miljø kan bidra til å gjøre det enklere for både helsepersonell og tjenestemottakere å ta opp temaet rundt seksuell helsesituasjoner og hendelser relatert til seksualitet.

Forskningsrapport i spesialisthelsetjenesten