Fag og forskning

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

  • Fredag 05.03.
    På vei

    Regional forsknings- og fagutviklingskonferanse med fokus på forskning og erfaringskunnskap. Utvikling av tjenestetilbudet til mennesker med rus og avhengighetslidelser.

Forskningsrapport i spesialisthelsetjenesten