Ortopedisk klinikk

Alle fagområder innen ortopedi er representert; skulder, rygg, hofte, kne, brudd, barn, fot og hånd. I tillegg er vår forskning rettet mot forebygging og behandling av postoperative infeksjoner.

Forskningsgruppen består av ortopeder som forsker i kombinasjon med klinisk arbeid i Ortopedisk klinikk ved Akershus universitetssykehus. Vi er opptatt av å drive klinikknær forskning, der alle resultater kan omsettes i bedret behandling for våre pasienter.

Ortopedisk forskningsgruppe har et engasjert forskningsmiljø med over 30 pågående forskningsprosjekter som fokuserer på vanlige skader og lidelser.

Forskningsprosjektene har fokusert på grunnleggende mekanismer for brudd- og senetilheling, spesielt ved ankel, kne og håndleddsskader, samt lårhalsbrudd som utgjør en stor andel av den ortopediske pasientgruppen. Operativ sportsmedisin, "Den eldre pasienten" og klinisk effektforskning er våre tre satsningsområder. Målet er at alle våre pasientgrupper skal ha mulighet til å delta i et forskningsprosjekt og at vi opprettholder vår klinikknære forskning

Samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Senter for idrettsskadeforskning
 • Norsk senter for aktiv rehabilitering (NAR)
 • Martina Hansens Hospital
 • Oslo universitetssykehus
 • Haukeland og Haraldsplass sykehus
 • Kristiansund sykehus
 • Ålesund sykehus
 • Sykehuset i Østfold
 • Andre forskergrupper på Ahus

Internasjonale

 • Karolinska Instituttet Stockholm
 • Universitessykehuset Skåne
 • Sports Surgery Clinic Dublin, Ireland
 • Heartland Orthopaedics, Virginia, USA
 • Steadman Philippon Research Institute, Colorado,USA
 • OrthoSport Victoria, Richmond, Australia

Medlemmer av forskningsgruppen

Asbjørn Årøen (forskningsleder)
Professor
Knebrusk og korsbånd
Epost: Asbjørn.aroen@ahus.no

Stein Erik Utvåg (associate Professor)
Epost: Stein.Erik.Utvåg@ahus.no

Truls M. Straume-Næsheim (postdoc)
Overlege
Epost: Truls.M.Straume-Naesheim@ahus.no

Per-Henrik Randsborg (postdoc)
Overlege
Epost: Per-Henrik.Randsborg@ahus.no

Rune Bruhn Jakobsen (PhD)
Lege i spesialisering
Epost: Rune.Bruhn.Jakobsen@ahus.no

Oliver Grundnes (PhD)
Overlege
Epost: Oliver.Grundnes@ahus.no

Inge Skråmm (PhD)
Klinikkdirektør
Epost: Inge.Skråmm@ahus.no

Ola-Lars Hammer (PhD student)
Seksjonsleder
Epost: Ola-Lars.Hammer@ahus.no

Svend Ulstein (PhD student)
Lege
Epost: Svend.Ulstein@ahus.no

Ingi Thor Hauksson (PhD student)
Fagansvarlig overlege
Epost: Ingi.Thor.Hauksson@ahus.no

Stefan Bartels (PhD student)
Seksjonsleder
Epost: Stefan.Bartels@ahus.no

Hendrik Fuglesang (PhD student)
Fagansvarlig overlege
Epost: Hendrik.Fuglesang@ahus.no

Filip C. Dolatowski (PhD student)
Overlege
Epost: Filip.Celestyn.Dolatowski@ahus.no

Ståle Myhrvold (PhD student)
Overlege
Epost: Ståle.Myhrvold@ahus.no

Ståle Clementsen (PhD student)
Overlege
Epost: Ståle.Clementsen@ahus.no

Christian Pollmann (PhD student)
Overlege
Epost: Christian.Pollmann@ahus.no

Annette Wikerøy (PhD student)
Overlege
Epost: Annette.Wikerøy@ahus.no

Espen Femmo Brouwer
Overlege
Espen.Femmo.Brouwer@ahus.no

Stian Kjennvold
Lege i spesialisering
Epost: Stian.Kjennvold@ahus.no

Erik Engebretsen
Lege i spesialisering
Epost. Erik.Engebretsen@ahus.no

Max Temmesfeld
Lege i spesialisering
Epost: Max.Temmesfeld@ahus.no

Monica Sailer
Lege i spesialisering
Epost: Monica.Sailer@ahus.no

Sjur Oppebøen
Lege i spesialisering
Epost: Sjur.Oppebøen@ahus.no

Sverre Mjønes
Overlege
Epost: Sverre.Mjønes@ahus.no

Katherine Wang
Forskerlinjestudent
Epost: Katherine.Wang@ahus.no

Thomas Alexander Øverby
Forskerlinjestudent
Epost: Thomas.Alexander.Øverby@ahus.no

Archana Ananthaharan
Medisinstudent
Epost: Archana.Ananthaharan@ahus.no

Magnus Aanstad
Medisinstudent
Epost: magnus.aanstad@studmed.uio.no

Heidi A. Hanvold
Fysioterapeut og studiekoordinator
Epost: Heidi.Andreassen.Hanvold@ahus.no

Eline Elshaug Schjønneberg
Studiesykepleier
Epost: Eline.Elshaug.Schjønneberg@ahus.no

Torunn Hammer
Fagsykepleier og Studiesykepleier
Epost: Torunn.Hammer@ahus.no

Tine Karlsrud Pettersen
Studiesykepleier
Epost: Tine.Karlsrud.Pettersen@ahus.no

Sofie Høen
Studiesykepleier
Epost: Sofie.Høen@ahus.no

Therese Vårheim Gundersen
Studiesykepleier
Epost: Therese.Vårheim.Gundersen@ahus.no

Trine Fjeld Myhrvold
Studiesykepleier
Epost: Trine.Fjeld.Myhrvold@ahus.no

​Forskningsprosjekter

Kliniske behandlingsstudier hvor inklusjon pågår:

Kliniske behandlingsstudier hvor inklusjon er avsluttet:

 • Ultralydstudien: Klassifikasjon av akillesseneskader og prospektiv evaluering av behandlingsskadene.
 • A randomized controlled trial comparing clostridium histolyticum with needle aponeurotomy.
 • "Radius C-Study" - Volar locked plating versus bridging external fixation
 • "The Mobilization Study" - The value of early mobilization and physiotherapy following wrist fractures treated by volar plating.
 • "The Senior Study" - Long-term outcome after distal radius fractures in elderly patients.
 • The evaluation of operative care of displaced midshaft clavicle fractures.
 • Outcome following ACL Reconstruction in Knees with concomitant Cartilage Lesions.A Nationwide Cohort Study from Sweden and Norway with 5-Year Follow-up.
 • Undisplaced fractures of the femoral neck (Garden I-II) in the elderly: An RCT comparing internal fixation to hemiarthroplasty.
 • 8 orthopedic surgeons achieved reliability categorizing preoperative posterior tilt in 50 Garden - I and II femoral neck fractures using 20` as cut-off.
 • Analysis of posterior tilt in Garden I-II femoral neck fractures using plain radiographs and new 3-D CT models.
 • Biomet GSCCE-Poly study
 • Lengdemåling av akillessenen ved bruk av ultralyd.
 • Slipped capital femoral epiphysis.
 • Fixation of chondral fractures in the adolescent knee - Surgical technique and clinical outcome in 20 patients.
 • Treatment results after acute achillestendon rupture: A randomised controlled trial comparing conservative treatment with open and minimally invasive surgery. 

Ikke utprøvende behandling:

Fremre korsbåndsrekonstruksjon og leddbruskskade i kneet - litteraturgjennomgang
 • Distale radiusfrakturer hos pasienter under 16 år: Klassifiseres de korrekt og behandles de i henhold til interne retningslinjer?
 • The Reliability and Validity of the International Cartilage Repair Society (ICRS) Classification System for
 • Immunological Response to Proximal Femoral Fractures and Operative Treatment.
 • Infeksjoner ved syndesmoseskruefjerning: Hva er insidensen?
 • Rupture of the Anterior Cruciate Ligament Study protocol

Årsrapporter

Årsrapport 2019 (PDF) Årsrapport 2018 (PDF)

Utvalgte publikasjoner

Bartels, S., Gjertsen, J.E., Frihagen, F., Rogmark, C. & Utvåg, S.E. “High failure rate after internal fixation and beneficial outcome after arthroplasty in treatment of displaced femoral neck fractures in patients between 55 and 70 years”. Acta Orthopaedica, 2017 Sept. DOI: 10.1080/17453674.2017.1376514

Jakobsen, R.B. Gran, S.F, Grimsmo, B., Arntzen, K., Fosse, E. Frich, J.C., and Hjortdahl, P. (2017) Examining participant perceptions of an interprofessional simulation-based trauma team training for medical and nursing students, Journal of interprofessional care. Published online 06 oct. 2017. DOI: 10.1080/13561820.2017.1376625

Dolatowski, F.C. and Hoelsbrekken, S.E. Eight orthopedic surgeons achieved moderate to excellent reliability measuring the preoperative posterior tilt angle in 50 Garden-I and Garden-II femoral neck fractures. J Orthop Surg Res. 2017 Sep 19;12(1):133.

Stavem, K. Naumann, M. G., Sigurdsen, U., and Utvåg, S. E. The association of body mass index with complications and functional outcomes after surgery for closed ankle fractures. The Bone & Joint Journal. Published 29 September 2017. DOI: 10.1302/0301-620X.99B10.BJJ-2016-1038.R1. 

Aae, T.F., Randsborg, P.H., Lurås, H., Årøen, A. and Lian, Ø.B. «Microfracture is more cost-effective than autologous chondrocyte implantation: a review of level 1 and level 2 studies with 5 year follow-u» Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. Published online 11 November 2017. DOI 10.1007/s00167-017-4802-5

Randsborg, P.H., Bukholm, I.R.K. and Jakobsen, R.B. «Compensation after treatment for anterior cruciate ligament injuries: a review of compensation claims in Norway from 2005 to 2015». Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. Published online 27 November 2017 https://doi.org/10.1007/s00167-017-4809-y.

Brouwer EF, Myhrvold SB, Benth JŠ, Hoelsbrekken SE. «Ultrasound measurements of Achilles tendon length using skin markings are more reliable than extended-field-of-view imaging». Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. Published online 28 November 2017 doi: 10.1007/s00167-017-4815-0.

Terjesen T, Wensaas A. Prognostic factors for long-term outcome of chronic slipped capital femoral epiphysis treated with fixation in situ. J Child Orthop. 2017 Apr;11(2):114-119.

Fuglesang HFS, Flugsrud GB, Randsborg PH, Oord P, Benth JŠ, Utvåg SE. Plate fixation versus intramedullary nailing of completely displaced midshaft fractures of the claviclea prospective randomised controlled trial. Bone Joint J. 2017 Aug;99-B(8):1095-1101

Kontaktinformasjon

Professor Asbjørn Årøen
Forskningsleder
Epost: Asbjorn.Aroen@ahus.no 

Nina Mickelson Weldingh
Forskningskoordinator
Epost: Nina.Mickelson.Weldingh@ahus.no