Om oss

Menneskelig nær - faglig sterk

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 570 000 innbyggere. Hovedoppgavene våre er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Vi er 10 541 ansatte på Ahus, med ansvar for innbyggerne i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen. I tillegg de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over opptaksområdet (JPG)

Akershus universitetssykehus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

English

Click here for information in English

Visjon og verdier

Visjonen vår er «Menneskelig nær - faglig sterk».

Det innebærer:

  • Som pasient skal du bli behandlet med vennlighet og respekt.
  • Som pasient skal du bli møtt av personell som er opptatt av deg.
  • Som pasient skal du oppleve trygghet.
  • Våre tjenester er forankret i god faglig praksis og kunnskap.

Utviklingsplan 2035

For å sikre befolkningen i opptaksområdet et godt sykehustilbud i fremtiden og for å skape gode fagmiljøer, har Akershus universitetssykehus utarbeidet en plan for utviklingen av virksomhet og bygg for perioden frem til 2035.

Les mer om utviklingsplanen 2035

Organisasjonskart

Organisasjonskart (PDF)

Årsberetninger

Styret

Styret har på vegne av våre eiere, Helse Sør-Øst, det overordnede ansvaret for drift og utvikling av Akershus universitetssykehus.

Les mer om styret

Funksjoner og verv

Brukerutvalg Ungdomsråd Tillitsvalgte Vernetjenesten

Media

Akershus universitetssykehus har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for mediene, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise.

Les mer om media

Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Akershus universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn.

Les mer om offentlig postjournal

Grønt sykehus

Vi ønsker å gi god behandling og pleie med minst mulig påvirkning av klima og miljø.

Les mer om Grønt sykehus

Profilhåndbok

Akershus universitetssykehus har utarbeidet et profilprogram for virksomheten for fremstå helhetlig og gjenkjennelig.

Se vår profil


Fant du det du lette etter?