Om oss

Menneskelig nær - faglig sterk

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Våre verdier

Menneskelig nær - faglig sterk

Det innebærer:

  • Som pasient skal du bli behandlet med vennlighet og respekt.
  • Som pasient skal du bli møtt av personell som er opptatt av deg.
  • Som pasient skal du oppleve trygghet.
  • Våre tjenester er forankret i god faglig praksis og kunnskap.

Utviklingsplan 2017-2030

For å sikre befolkningen i opptaksområdet et godt sykehustilbud i fremtiden og for å skape gode fagmiljøer, har Akershus universitetssykehus utarbeidet en plan for utviklingen av virksomhet og bygg for perioden frem til 2030.

Les mer om utviklingsplanen 2017-2030

Organisasjonskart

Organisasjonskart (PDF)

Årsberetninger

Årsberetning 2016 (PDF) Årsberetning 2015 (PDF)

Styret

Styret har på vegne av våre eiere, Helse Sør-Øst, det overordnede ansvaret for drift og utvikling av Akershus universitetssykehus.

Les mer om styret

Funksjoner og verv

Brukerutvalg Ungdomsråd Tillitsvalgte Vernetjenesten

Media

Akershus universitetssykehus har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for mediene, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise.

Les mer om media
 

Offentlig postjournal

Offentlig postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Akershus universitetssykehus. Helseforetaket er et offentlig organ og er underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven

Les mer om offentlig postjournal

Grønt sykehus

Vi ønsker å gi god behandling og pleie med minst mulig påvirkning av klima og miljø.

Les mer om Grønt sykehus

Profilhåndbok

Akershus universitetssykehus har utarbeidet et profilprogram for virksomheten for fremstå helhetlig og gjenkjennelig.

Se vår profil
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.