Om oss

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se behandlingssteder


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Våre verdier

Menneskelig nær - faglig sterk

Det innebærer:

  • Som pasient skal du bli behandlet med vennlighet og respekt.
  • Som pasient skal du bli møtt av personell som er opptatt av deg.
  • Som pasient skal du oppleve trygghet.
  • Våre tjenester er forankret i god faglig praksis og kunnskap.

Utviklingsplan

Utviklingsplan 2016-2030 (PDF)

Organisasjonskart

Organisasjonskart (PDF)

Årsberetninger

Årsberetning 2015 (PDF)

Årsberetning 2014 (PDF)

Styret

Styret har på vegne av våre eiere, Helse Sør-Øst, det overordnede ansvaret for drift og utvikling av Akershus universitetssykehus.

Les mer om Styret

Funksjoner og verv

Brukerutvalg

Ungdomsråd

Tillitsvalgte

Vernetjenesten

Media

Les mer om Media
 

Offentlig postjournal

Les mer om offentlig postjournal

Grønt sykehus

Vi ønsker å gi god behandling og pleie med minst mulig påvirkning av klima og miljø.

Les mer om Grønt sykehus

Profilhåndbok

Se vår profil